Γιατί;Το ν’ αγαπάς απλά τον τόπο σου, πολλές φορές δεν είναι αρκετό

Το να κρίνεις και να κατακρίνεις από «απόσταση», είναι πάντα ανεύθυνο

Το να εύχεσαι απλά τα πράγματα να πάνε καλύτερα, είναι (μάλλον) ουτοπικό

Το να συμμετέχεις ενεργά είναι βέβαια κουραστικό, αλλά συνάμα και λυτρωτικό

Το να παλεύεις για τα πιστεύω σου και τα όνειρά σου είναι ΖΩΗ
Γι’ αυτά και πολλά άλλα …Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

Πρόγραμμα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αγαπητοί συνδημότες, αγαπητές συνδημότισσες

Η Ενωτική Κίνηση Δήμου ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ καταθέτει στην κρίση σας το πρόγραμμα με το οποίο διεκδικεί την ψήφο σας στις εκλογές του Νοεμβρίου.
Η κατάρτιση του προγράμματος έγινε με τη συνεισφορά φορέων και μεμονωμένων κατοίκων όλου του Δήμου.
Αξιοποιήθηκε η συσσωρευμένη γνώση και πείρα έτσι ώστε να διαμορφωθούν ρεαλιστικές προτάσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αλλά και στην προοπτική της περιοχής μας.
Ο νέος Δήμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει είναι πολλές όπως :
 Οργανωτική συγκρότηση
 Στρατηγικός σχεδιασμός
 Πολιτική λειτουργία και αναβάθμιση θεσμικών λειτουργιών
 Οικονομική διαφάνεια και ορθολογική διαχείριση
 Παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους κατοίκους
 Κατάκτηση της δημοτικής συνοχής
 Αξιόπιστη παρουσία σε επίπεδο περιφέρειας και κεντρικής διοίκησης
 Διεκδίκηση και κατάκτηση δίκαιων αιτημάτων της περιοχής μας
Είναι αταλάντευτη η θέλησή μας να αγωνιστούμε για όλα αυτά , έχοντας όλους εσάς δίπλα μας έτσι ώστε να κατακτήσουμε την ποιότητα ζωής που δικαιούμαστε και να χαράξουμε ένα μέλλον αντάξιο της ιστορικής πορείας και των δυνατοτήτων που έχει η περιοχή μας .
Το πρόγραμμά μας διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΑΣ : Ο Δήμαρχος οι αντιδήμαρχοι και οι άλλοι εκλεγμένοι σε θέσεις ευθύνης διαχειρίζονται υπεύθυνα την εξουσία που τους παραχώρησε ο λαός και στο λαό είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν συνέχεια.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι ουσιαστικό όργανο διαλόγου και λήψης των αποφάσεων και όχι ένας τυπικός διεκπεραιωτής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού.
 Άμεση συγκρότηση και ενεργοποίηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 Η διαφάνεια και η διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους θα χαρακτηρίζουν τη συνολική λειτουργία του Δήμου.
 Επειδή πιστεύουμε στους ενημερωμένους πολίτες θα επιδιώξουμε να υπάρχει αυξημένη συμμετοχή κατοίκων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Αποτελεί δέσμευση μας η αναβαθμισμένη λειτουργία των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων με ουσιαστικές αρμοδιότητες.

 Όσες υπηρεσίες είναι απαραίτητες θα παραμείνουν στους σημερινούς Καποδιστριακούς Δήμους.

 Ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας των ΚΕΠ και λειτουργική σύνδεση μεταξύ τους και με τις άλλες λειτουργίες του Δήμου.

 Η αποκέντρωση μέσα στα πλαίσια του ενιαίου Δήμου είναι δεσμευτική και συνειδητή επιλογή μας.
Σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου επειδή δεν είναι στις προθέσεις μας να στήσουμε κατηγορητήρια ούτε όμως και να κρύψουμε την αλήθεια δηλώνουμε ότι θα γίνει απογραφή της οικονομικής κατάστασης κάθε δημοτικής ενότητας και το συντομότερο δυνατόν τα στοιχεία που θα προκύψουν θα γίνουν γνωστά σε όλους τους κατοίκους .
 Η προσπάθεια μας θα είναι να εκπληρωθούν, το συντομότερο δυνατόν, οι νόμιμες υποχρεώσεις του Δήμου προς τους εργαζόμενους και προς τις τοπικές επιχειρήσεις και να ξεκαθαρίσει μια για πάντα το καθεστώς της αδιαφάνειας στις συναλλαγές.
 Πλήρης διαφάνεια και έλεγχος σε όλες τις συναλλαγές του Δήμου.
 Προγραμματισμένη και τακτική δημοσιοποίηση της οικονομικής κατάστασης και των οικονομικών στοιχείων του Δήμου και όλων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων .
 Απολογισμός και δημοσιοποίηση των οικονομικών του Δήμου σε τακτικές ανοιχτές διαδικασίες.
 Βελτίωση και καλύτερη αξιοποίηση, με έγκαιρο προγραμματισμό και χρηστή διαχείριση, όλων των θεσμοθετημένων πόρων.
 Διεκδίκηση χρηματικών πόρων, πέρα από τους θεσμοθετημένους, από τα εθνικά προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και τα ειδικά προγράμματα των Υπουργείων.
 Αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που προσφέρει το Ε.Σ.Π.Α. για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων και στοχευμένων δράσεων.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Η οργάνωση των Δημοτικών Υπηρεσιών είναι κρίσιμης σημασίας ζήτημα. Ο νέος δήμος για να λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας πρέπει το συντομότερο δυνατόν να οργανωθεί.

 Δέσμευση μας είναι ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες και απαραίτητες μεταβολές στο νομικό καθεστώς των δημοτικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων του Δήμου έτσι ώστε να κερδίσουμε χρόνο για να λειτουργήσει παραγωγικά ο νέος δήμος όσο το δυνατόν συντομότερα .
Οργανωτική ανασυγκρότηση όλων των υπηρεσιών του Δήμου και αξιοποίηση με αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς διακρίσεις του συνόλου του επιστημονικού , τεχνικού και του προσωπικού υποστήριξης που διαθέτει ο Δήμος ώστε να αποκτήσει αξιόπιστες υπηρεσίες και μηχανισμούς λειτουργίας στην υπηρεσία του πολίτη.
Στην κατεύθυνση αυτή προτεραιότητες είναι :
 Σύνταξη νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμών Λειτουργίας.
 Αναβάθμιση με επιμόρφωση του συνόλου του προσωπικού και καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης.
 Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η «Κοινωνία της Πληροφορίας».
 Συγκρότηση υπηρεσιακών επιστημονικών ομάδων εργασίας για ειδικά ζητήματα λειτουργίας του Δήμου, των Δημοτικών Επιχειρήσεων και των λοιπών Δημοτικών Νομικών Προσώπων.
 Οργάνωση των Τεχνικών Υπηρεσιών σε αυτόνομο χώρο που θα διασφαλίζει ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον και εύκολη πρόσβαση στους κατοίκους του Δήμου.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΑΣ : Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι παραχωρήσεις αλλά υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Όλοι οι δημότες και κάτοικοι του δήμου πρέπει να ζουν σε ένα περιβάλλον με σύγχρονες ανέσεις και υπηρεσίες.
Σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης όπως η σημερινή, η κοινωνική πολιτική αποκτά κρίσιμο χαρακτήρα.
Δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα των κατοίκων ώστε να έχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ειδικά οι ευαίσθητες ομάδες συνδημοτών μας.

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Προτεραιότητες είναι :
 Οργάνωση Υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης.
 Ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης
 Εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης και διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα.
 Διαρκής παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού και ενημέρωση των κατοίκων. Καθαρό νερό για όλους.
 Τιμολογιακή πολιτική που να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας.

 Συγκράτηση των τιμών στα δημοτικά τέλη εξαντλώντας κάθε οικονομική δυνατότητα.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η καθαριότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και με αυτό το πρίσμα θα αντιμετωπισθεί. Ο Δήμος μας πρέπει να αποκτήσει κατοικημένο περιβάλλον που να τιμά και να σέβεται τους κατοίκους. Η οργάνωση του τομέα της καθαριότητας είναι στις προτεραιότητες μας. Συγκεκριμένα στην κατεύθυνση αυτή δεσμευόμαστε για :
 Οργάνωση Υπηρεσίας Καθαριότητας με στελέχωση και εξοπλισμό.
 Καθαριότητα σε κάθε οικισμό και γειτονιά

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Προτεραιότητες είναι :
 Διεκδίκηση άνετης και ασφαλούς οδικής πρόσβασης στην Εγνατία Οδό με βελτίωση των δρόμων Σέρβια – Κοζάνη και Ρύμνιο – Κοζάνη
 Οδική σύνδεση Λεύκαρα – Νεράιδα
 Οδική σύνδεση Μικρόβαλτο – Λιβαδερό
 Οδική σύνδεση Φρούριο – Τρανόβαλτο –Λαζαράδες
 Οδική σύνδεση Καστανιά όρια Νομών Κοζάνης - Πιερίας
 Οδική σύνδεση Μοσχοχωρίου - όρια νομών Κοζάνης -Κατερίνης
 Οδική σύνδεση Ελάτη - Δεσκάτη
 Οδική σύνδεση Καστανιά - Λιβάδι
 Οργάνωση υπηρεσιακής μονάδας συντήρησης του οδικού δικτύου με πλήρη εξοπλισμό.
 Διασφάλιση συνθηκών για ασφαλείς μετακινήσεις προς όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.
 Διαγραμμίσεις του δημοτικού οδικού δικτύου.
 Σήμανση σε όλη την έκταση του ενδοδημοτικού οδικού δικτύου.
ΠΑΙΔΕΙΑ
Η Παιδεία αφορά τη νέα γενιά που είναι το παρόν και το μέλλον του τόπου μας και αξίζει να στηριχθεί με κάθε τρόπο.
Κινητοποίηση του επιστημονικού δυναμικού που διαπρέπει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή σε άλλες χώρες και διατηρεί δεσμούς με το δήμο μας.
Προτεραιότητές μας είναι :
 Σχολικά κτίρια με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και ανέσεων
 Διασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού σε κάθε σχολική μονάδα
 Κίνητρα και παρότρυνση για προώθηση ανταλλαγών μαθητών των σχολείων μας με μαθητές άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Ενίσχυση πρωτοβουλιών μαθητών που αφορούν θέματα σχετικά με την επιμόρφωση, τις τέχνες, το περιβάλλον
 Διοργάνωση εκδηλώσεων με διακεκριμένους επιστήμονες του Δήμου μας
 Ουσιαστική συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων
 Ουσιαστική λειτουργία της σχολικής επιτροπής για ενημέρωση και ευαισθητοποίησης των γονιών και των μαθητών
 Σύσταση συμβουλευτικού οργάνου με εξειδικευμένους επιστήμονες του Δήμου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο πολιτισμός αποτελεί μεγάλο απόθεμα της περιοχής μας και πρέπει να αποτελέσει τον ιστό που θα βοηθήσει στην ενίσχυση της δημοτικής συνείδησης και της επικοινωνίας των δημοτών. Αφορά τη σχέση των κατοίκων με την ιστορία της περιοχής αλλά και την καθημερινή συμπεριφορά απέναντι στους συμπολίτες και τους επισκέπτες της. Η περιοχή έχει να επιδείξει αξιόλογο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα το οποίο διαμορφώθηκε στην ιστορική πορεία.
Όλοι οι οικισμοί, ακόμη και αυτοί που έχουν ελάχιστους κατοίκους, συνεχίζουν να διοργανώνουν πολιτιστικές, λαογραφικές και κοινωνικές εκδηλώσεις όλο το χρόνο ενώ σημαντική είναι η παρουσία και δράση μορφωτικών και λαογραφικών - πολιτιστικών συλλόγων

Προτεραιότητές μας είναι :

 Η διασφάλιση των υποδομών για τη στέγαση και λειτουργία των πολιτιστικών φορέων

 Η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς

 Η ουσιαστική στήριξη λειτουργίας των Δημοτικών ωδείων
 Ενίσχυση πρωτοβουλιών πολιτιστικών συλλόγων και αυτόνομων ομάδων πολιτιστικής δημιουργίας
 Η ενίσχυση της συνεργασίας των πολιτιστικών φορέων του Δήμου

 Η ανάδειξη της τοπικής πνευματικής δημιουργίας

 Στήριξη όλων των εκδηλώσεων και εθίμων που έχουν σχέση με την παράδοση

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 Ολοκλήρωση, ανάπτυξη και συντήρηση αθλητικών υποδομών
 Ενίσχυση ερασιτεχνικών σωματείων
 Αξιοποίηση των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στη λίμνη
 Προώθηση του μαζικού - λαϊκού αθλητισμού.
 Προώθηση νέων μορφών αθλητισμού όπως είναι το ποδήλατο βουνού, η αναρρίχηση κ.λ.π.
 Στήριξη των καθιερωμένων αθλητικών θεσμών όπως είναι :
 Ο Ποδηλατικός γύρος της λίμνης,
 Κολυμβητικός διάπλους της λίμνης,
 Το πρωτάθλημα αιωροπτερισμού στην Καστανιά,
 Οι αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Βελβεντό

ΝΕΟΛΑΙΑ

Η νεολαία είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Καλούμε τους νέους, στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, να συμμετέχουν ενεργά και να διαμορφώσουν οι ίδιοι τις συνθήκες ζωής τους.
Μεθοδικά και με συνέπεια θα δίνουμε αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις . Σύνθημα μας είναι ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Συγκεκριμένες δεσμεύσεις μας είναι :
 Ενεργοποίηση και ουσιαστική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας (ΔΣΝ) με εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο
 Εκπροσώπηση του ΔΣΝ στις επιτροπές εργασίας του Δημοτικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου
 Δημιουργία γραφείου υποστήριξης των νέων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και οικονομικής δραστηριοποίησης
 Στήριξη κάθε νέου επιχειρηματία
 Ετήσια γιορτή νέων δημιουργών όπου θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους ερασιτέχνες καλλιτέχνες
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Μέχρι σήμερα από συμπολίτες μας έχουμε σημαντικές εθελοντικές παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής όπως στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη θρησκευτική παράδοση, το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη, την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Τις πρωτοβουλίες αυτές θα τις ενισχύσουμε και θα γίνουν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής προσπάθειας που θα κάνουμε σαν δημοτική αρχή.
Συγκεκριμένες δεσμεύσεις μας είναι :
 Ανάδειξη των εθελοντικών ομάδων και ανάπτυξη νέων
 Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων
 Παροχή υλικών μέσων και υπηρεσιών για εξυπηρέτηση των σκοπών των εθελοντικών φορέων
 Διευκόλυνση σε κάθε τους δραστηριότητα
 Επιβράβευση και παρακίνηση νέων πρωτοβουλιών και προσπαθειών

ΥΓΕΙΑ

 Ουσιαστική στήριξη του Κέντρου Υγείας Σερβίων και διεκδίκηση της πλήρωσης θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και κάλυψης των αναγκών σε εξοπλισμό.

 Ουσιαστική στήριξη όλων των ιατρείων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου.

 Εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων σε όλο τον Δήμο

 Διοργάνωση εκδηλώσεων με θέματα προληπτικής ιατρικής.

ΠΡΟΝΟΙΑ

Μακριά από λογικές φιλανθρωπίας αλλά και γραφειοκρατικών μηχανισμών, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση μας σαν τοπική αυτοδιοίκηση να παρεμβαίνουμε συμπληρωματικά στις κρατικές πολιτικές, εστιάζοντας στον κόσμο των πραγματικών αναγκών και δημιουργώντας δίκτυα αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.
Προτεραιότητες μας είναι:
 Στήριξη της τρίτης ηλικίας με ενίσχυση των ΚΑΠΗ
 Συνέχιση και βελτίωση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
 Διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στην καθημερινή ζωή
 Ενίσχυση των πολυτέκνων
 Αντιμετώπιση Του προβλήματος των ναρκωτικών με εκδηλώσεις ενημέρωσης και ενέργειες υποστήριξης των εξαρτημένων και των οικογενειών τους
 Ελεύθερη πρόσβαση στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου για άνεργους νέους και πολύτεκνους
 Εξάντληση όλων των περιθωρίων για απασχόληση ατόμων που βρίσκονται στο όριο της σύνταξιοδότησης
 Σύσταση γραφείου ενημέρωσης και ομαλής κοινωνικής ένταξης των οικονομικών μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο μας
 Ολοκλήρωση και βελτίωση υποδομών των παιδικών σταθμών
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θεωρούμε ότι σαν Δήμος έχουμε αυξημένες ευθύνες για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Η ευημερία των δημοτών συνδέεται κυρίως με τις παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν και η αυτοδιοίκηση οφείλει να διαμορφώνει τους κατάλληλους όρους υποστήριξης με τη βελτίωση των υποδομών, την πληροφόρηση και την κινητοποίηση των κατοίκων.
Ο Δήμος θα διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις για αναπτυξιακά έργα πέρα από αυτές που προβλέπουν οι τακτικές επιχορηγήσεις. Επιδίωξή μας είναι να εισρεύσουν στην περιοχή μας χρηματικοί πόροι για έργα που θα βοηθήσουν το εισόδημα και την ευημερία των κατοίκων.
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η παρέμβασή μας πρέπει να γίνει οργανωμένα και με επιστημονικό τρόπο. Βασική προτεραιότητα μας είναι η Εκπόνηση Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) έτσι ώστε να καθορισθεί με επιστημονικά κριτήρια η οικιστική οργάνωση όλων των δημοτικών διαμερισμάτων και να γίνει καθορισμός των χρήσεων γης σε όλη την έκταση του Δήμου με βάση τις τοπικές ανάγκες.
Το ΣΧΟΟΑΠ θα βοηθήσει :
 Να προσδιορισθούν οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) οι οποίες δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν.
 Να καθορισθούν ζώνες επενδύσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.
 Να προσδιορισθούν οι περιοχές μέσα στα δημοτικά διαμερίσματα που απαιτούν αναβάθμιση μέσω αναπλάσεων.
 Να εκτιμηθούν οι ανάγκες επεκτάσεων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα.
Επί πλέον προτεραιότητές μας θα είναι :
 Αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού άξονα Σέρβια – οικισμός Λάβας – Πλατανόρεμμα έτσι ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των μετακινήσεων
 Διεκδίκηση ένταξης σε προγράμματα χρηματοδότησης για έργα που διαθέτουν ωριμότητα μελετών
 Οικιστικές αναπλάσεις και πεζοδρομήσεις
 Διαμορφώσεις και παρεμβάσεις αισθητικής βελτίωσης στις εισόδους όλων των δημοτικών διαμερισμάτων
 Εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου όπου υπάρχει
 Ανάδειξη αρχιτεκτονικά και ιστορικά αξιόλογων κτιρίων
 Καθορισμός χώρων και έλεγχος της στάθμευσης αυτοκινήτων
 Διερεύνηση της δυνατότητας οργάνωσης και λειτουργίας δημοτικής αστικής συγκοινωνίας
ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ο Δήμος δεν είναι επιχείρηση αλλά μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για να επενδύσουν οι δημότες στον τόπο τους και να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια σε σταθερή συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή όσων γίνεται περισσότερων επιχειρήσεων της περιοχής μας σε αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα.
Προτεραιότητες μας είναι :
 Επιχειρήσεις. Κάθε επιχειρηματίας που αποφασίζει να δημιουργήσει επιχείρηση στον τόπο μας θα έχει την συμπαράσταση και τη βοήθεια του Δήμου. Αυτή πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη απάντηση του Δήμου στο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας.
 Μάρμαρα. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετηθεί το καθεστώς λειτουργίας των επιχειρήσεων εξόρυξης μαρμάρου. Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσβλέπουν στη συνεργασία και συμπαράσταση του Δήμου
 Γεωργία – Κτηνοτροφία.Η περιοχή μας παράγει άριστης ποιότητας γεωργικά προιόντα στο πεδινό τμήμα (μήλα, ροδάκινα, δαμάσκηνα, κεράσια, σταφύλια, ελιές, κηπευτικά, κρασί) και κτηνοτροφικά προϊόντα στην ορεινή ζώνη (κρέας, γάλα, τυρί, ξινοτύρι κ.ά). Ο Δήμος μας έχει τεράστιες δυνατότητες παραγωγής γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας. Οι ποτιστικές εκτάσεις ξεπερνούν τις 40.000 στρέμματα.
Στον αγροτικό τομέα οι στοχευμένες παρεμβάσεις μας θα ειναι :
 Ίδρυση Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης
 Διευθέτηση πολεοδομικών θεμάτων σταυλικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτισμός
 Στελέχωση του Κτηνιατρείου
 Διασφάλιση της λειτουργίας του σφαγείου
 Στήριξη των αγροτικών συνεταιρισμών που ήδη λειτουργούν και θα γίνουν οργανωμένες προσπάθειες σύστασης νέων εξειδικευμένων συνεταιρισμών ή ομάδων παραγωγών ειδικά από νέους αγρότες
 Ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο – πρότυπο στην κατεύθυνση αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και να αξιοποιηθεί η πολύτιμη εμπειρία των συνεταιρισμών του Βελβεντού
 Η κτηνοτροφία θα στηριχθεί με κάθε τρόπο με έργα αξιοποίησης βοσκοτόπων και έργα υποδομής στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Δήμου θα δημιουργηθεί μόνιμος μηχανισμός προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων
Τουρισμός. Η λίμνη Πολυφύτου σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους του Νομού Κοζάνης. Το νερό σε συνδυασμό με την ορεινή περιοχή των Πιερίων - Καμβουνίων είναι από κάθε άποψη πηγή πλούτου για την περιοχή και μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως είναι το ψάρεμα, η κωπηλασία, η παρατήρηση πουλιών κ.λ.π.
Έχουμε υποχρέωση να αξιοποιήσουμε συστηματικά και οργανωμένα και σε συνεργασία με άλλους δήμους όλα τα τουριστικά διαθέσιμα της περιοχή στην κατεύθυνση ανάπτυξης του τουρισμού. Τα κυριότερα διαθέσιμα είναι :
Κάστρο Σερβίων, Λαογραφικά – ιστορικά μουσεία και συλλογές Βελβεντό, Σέρβια, Καστανιά, Μοναστήρια(Ζάμπορδα, Αγία Τριάδα, Άγιος Αντώνιος), επισκέψιμα αξιοθέατα φυσικού περιβάλλοντος Μπουχάρια (Μικρόβαλτο – Λιβαδερό), Φαράγγια (Σέρβια, Προσήλιο, Τριγωνικό), Σκεπασμένο (Βελβεντό), Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Βελβεντό), Πίστα αιωροπτερισμού (Καστανιά), Πλωτό λιμάνι (Νεράιδα), Μουσείο Αιανής, Μουσείο μακεδονικού αγώνα στο Βούρινο.
Τα τουριστικά δεδομένα στον δήμο μας θα επηρεασθούν θετικά με την ολοκλήρωση του φράγματος Ιλαρίωνα και με την νέα λίμνη που θα σχηματισθεί στην περιοχή των Καμβουνίων.
Η τουριστική ανάπτυξη θα αυξήσει το εισόδημα της περιοχής. Μέχρι σήμερα έγιναν σοβαρές επενδύσεις από επιχειρηματίες της περιοχής σε ξενοδοχεία, ξενώνες, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας.
Στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού που δεν θα συγκρούεται με την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας και θα αξιοποιεί στο μεγαλύτερο βαθμό την τοπική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.
 Δεσμευόμαστε ότι θα αναλάβουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να αυξηθεί η τουριστική κίνηση στην περιοχή μας
 Με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου θα καταρτίσουμε ένα μακρόχρονο σχέδιο τουριστικής ανάδειξης και προβολής των πλεονεκτημάων της περιοχής μας.
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος είναι όρος επιβίωσης του Δήμου μας. Ο Δήμος επιβάλλεται να έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση και προστασία του περιβάλλοντος, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και να προστατευτεί και να αναβαθμιστεί το περιβάλλον.
Οι βασικές αρχές της παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον είναι:
- Προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων πολιτικών – ώστε όλες να εμπεριέχουν και την περιβαλλοντική διάσταση
- Κατοχύρωση του δικαιώματος όλων των πολιτών να απολαμβάνουν τα οφέλη που μας προσφέρει η φύση
- Ενεργός ρόλος του Δήμου για τις παρεμβάσεις και τα έργα που έχουν περιβαλλοντική διάσταση.
Συγκεκριμένα προτεραιότητές μας θα είναι :
 Αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων σε όλα τα έργα και τις οικονομικές δραστηριότητες που εκτελούνται στο Δήμο
 Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας και ουσιαστικό πρόγραμμα αναδασώσεων σε συνεργασία με συλλόγους, οικολογικές ομάδες, εθελοντές κατοίκους
 Χάραξη και κατασκευή μονοπατιών στις ορεινές ζώνες
 Προετοιμασία και εφαρμογή ενός αξιόπιστου προγράμματος διαχείρισης και παρακολούθησης των δημόσιων και δημοτικών κοινόχρηστων χώρων
 Μέτρα για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης ρίψης κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους
 Καθαρισμός και αποκατάσταση των χώρων που έχουν διαταραχθεί από ανεξέλεγκτη ρύπανση
 Εφαρμογή ουσιαστικού προγράμματος ανακύκλωσης.
 Ανάπτυξη ή επέκταση αισθητικών δασών σε κάθε οικισμό που διαθέτει δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις.
 Διεύρυνση και λειτουργική αξιοποίηση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων προς όφελος όλων των πολιτών
 Διεκδίκηση ολόκληρου του στρατοπέδου Κοντογεωργάκη
 Εκπόνηση προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας όλων των δημοτικών κτιρίων


ΨΗΦΟ ΣΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ


ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ
ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου